Pytania do przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bukowno Miasto w Bukownie

W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bukowno Miasto w Bukownie, otrzymaliśmy w dniu 21.09.2020r. poniższe pytania dotyczące przetargu, odnośnie których w dniu 22.09.2020r. została udzielona odpowiedz.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania informujmy , że szczegółowe wymagania dla samochodu pożarniczego są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w załącznik nr 5). Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówienia na samochód o parametrach niższych niż są wymagane w tym dla zbiornika wody, pojedynczą tylnią oś.