Pożar poszycia leśnego w Bolesławiu

Nasza jednostka została zaalarmowana przez KP PSP Olkusz do pożaru poszycia leśnego w Bolesławiu. Na miejsce udaliśmy się zastępem GCBA 4/16 Ural. Po przybyciu na miejsce naszym zadaniem było rozwinięcie linii gaśniczej oraz zgaszenie ognia który objął sporą część lasu. W działaniach brał udział również zastęp z JRG Olkusz, OSP Laski, OSP Podlipie oraz dwa zastępy z OSP Bolesław. Działania zakończyliśmy po około dwóch godzinach po czym wróciliśmy do remizy.
SIS:
JRG Olkusz
OSP Bukowno Miasto
OSP Laski
OSP Podlipie
OSP Bolesław

Nr. 17/2019